Stikkord: attester

Norske honorære konsulat i Torrevieja


Hva kan utenriksstasjonene bistå med? utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå deg med penger etc gi råd om overføring av penger fra Norge gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l. bistå… Continue Reading «Norske honorære konsulat i Torrevieja»