Aktiviteter i 2020


Hei folkens,

Det har dessverre ikke blitt noe bedre forhold i Spania, som gjelder covid-19, snarere tvert om.

Det betyr at når er det forsvarlig og åpne opp igjen klubbens aktiviteter.

Jeg har derfor bestemt meg for å anbefale for styret å ikke gjenåpne klubbens aktiviteter for sesongen 20/21- altså hele høst/vinter perioden.

Dette ønsker jeg å begrunne med at både spanske og norske smittevernstiltak og råd vil være problematisk for aktivitetslederne og medlemmene å følge i praksis.

Når spanske myndigheter forlanger grupper på kun 10 personer og med 1,5 meter avstand pluss munnbind osv., blir dette ikke enkelt å gjennomføre for oss som gruppe.

Dessuten kan ansvaret med å åpne opp aktivitetene påføre styret et medansvar dersom det skulle oppstå smitte i gruppen, noe vi ikke har kontroll på.

Vi vet heller ikke når det er trygt igjen å reise til Spania. Foreløpig er Spania rød sone som det anbefales for nordmenn å ikke reise til, ifølge norske helse myndigheter. Vi er alle i risikogruppen, og bør ikke utsette oss selv, for unødig fare.

Jeg ønsker at styret gjør et vedtak, enten støtte mitt forsalg eller fremme et annet forslag.

Styrets beslutning vil jeg da publisere på vår hjemme side og Facebook side.

Bjarne

Aktivitets – kalenderen 2020


Det blir ingen oppstarten av våre aktiviteter denne høsten, grunnet Corona situasjonen i Spania og Norge.

 

 

Formålet med Den Norske Klubben er å:


Skape trivsel, samt støtte, og fremme fellesskapet mellom nordmenn og
norgesvenner på La Manga.

Være et organ for kontakt og samvær.
Drive kulturelle, sportslige og sosiale tiltak.

Les mer

Styrets -bli medlem- kampanje


 

Styrets» bli medlem» kampanje

Det har aldri vært enklere å «bli medlem» i Den norske klubben La Manga.

På klubbens hjemmeside finner du «bli medlem» fanen, her utfylles innmeldingsskjema med dine personopplysninger og lenger nede på innmeldings skjemaet finner du også klubbens bankkonto for kontingentbetaling som går til norsk bank (DNB). Innmeldingsskjema sendes digitalt direkte til vår kasserer, og innbetalt kontingent blir registrert i vårt medlems arkiv.

Og hva får du igjen for ditt medlemskap i DNKLM:

Les mer

Hvilken kirke er dette og hvor ligger den ?


Dette er Svanviken kirke, nær russergrensa i Finnmark

Hvor finner vi disse helleristningene


Helleristninger ved Alta museum.

SENASTE NYTT


Emne: SENASTE NYTT

SENASTE NYTT:

Idag har nu alla som bor på La Manga tillåtelse att förflytta sig fritt på Landtungan och till Cabo de Palos samt Los Belones, Playa Honda och Playa Paraiso.

Inom dessa områden blir man inte bötfälld vid en eventuell kontroll.

Dock kan inte de som bor inom kommunen San Javier förflytta sig till exempelvis, till Cartagena centrum inkluderat Industriområdet i Cartagena.

Marita och Marica

sKandservice

Marita Nyrelius

+34 687 959 372

Vilken kirke er dette og hvor står den ?


Dette er fra Finnmark, Kong Oscars Kapell ved Grense Jakobselv.

COVID 19 – Murcia 30/10/2020


Viktig informasjon om nya bestimmelser med COVID 19

Vi tycker att det är viktigt att ni får fakta om de nya bestämmelser som kommer att råda i Regionen Murcia. Med start imorgon 30 oktober 2020.

Regionen Murcia stänger gränserna och detta gäller även gränserna mellan kommunerna.

Vi på sKandservice anser att den informationen som skrivs i de olika sociala länkarna inte alltid stämmer eller inte är aktuell information.

Här sänder vi information om den lagparagraf som offentliggjordes av Regionen Murcia’s regering igår den 28 oktober 2020 kl. 16.50 .

Bestämmelserna träder i kraft kl. 06.00 fredagen den 30/10 till den 11 november och med möjlig förlängning.

Här kommer spanska texten och med skandinavisk översättning:

El Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre establece, en cualquier caso, algunas razones por las que entrar o salir a un territorio confinado perimetralmente estaría permitido. Son las siguientes:

Lag paragraf 926/2020 den 25 oktober säger följande, i vilket fall som helst finns det vissa anledningar att man får tillstånd att förflytta sig över Regionens gränser.

1- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

1.- Besök på läkarstationer, sjukhus och medicinska centrum.

2- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

2.- Att utföra de ändamål som förknippas till arbete, affärer, juridiska eller officiella skyldigheter.

3- Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

3.- Närvaro på universitet, gymnasium, inkluderat skolor i alla åldersklasser.

4- Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

4.- Förflytta sig till (resa till) sin huvudbostad eller familjebostad.

5- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

5.- Assistera och hjälpa inom äldrevården, barnomsorg, handikappade och de personer som behöver special vård.

6- Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

6.- Förflytta sig till banker, försäkringskontor, bensinmackar inom området och över kommunala gränser.

7- Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

7.- Nödvändiga och akuta ärenden på officiella, juridiska eller notarierna kontor.

8- Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

8.- Förnya olika typer av tillstånd och officiella dokument, likaväl som de administrativa formaliteter som inte går att ändra datum på.

9- Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

9.- Utföra de examen och officiella prover som inte går ändra på.

10- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

10.- Vid en viktig ärende eller i nödsituation.

11- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

El confinamiento perimetral de la Región de Murcia se establece a la vez que está en vigor el toque de queda nocturno que impide permanecer en la calle desde las 23 de la noche hasta las 6 de la mañana salvo causa justificada.

11.- Alla andra aktiviteter av liknande karaktär, skall ackrediteras (bevisas med handlingar).

Utegångsförbud inom Regionen Murcias gränser och samtidigt startar utegångsförbud från klockan 23.00 till klockan 06.00, om man inte kan bevisa en tillåten anledning.

sKandservice kommentar:

Vi rekommenderar er att inte komma till Regionen Murcia p.g.a. dessa

restriktioner.

Det är inte ens tillåtet att förflytta sig mellan kommuner eller provinser.

När dessa 14 dagar är över så hoppas vi att smittan har sjunkit ordentligt,

och att regionens gränser återigen öppnas för fri förflyttning till andra regioner.

Sjukhusen i Regionen är överbelagda och det finns risker för kollaps inom sjukvården.

Smittorisken på plats är väldigt liten om man har “sunt förnuft” och följer bestämmelserna.

Ta väl hand om er tills nästa gång.

Marita och Marica

sKandservice

Marita Nyrelius