Aktivitets kalender for 2022 – 2023


Aktivitets kalender 2022 – 2023

Aktiviteter på La Manga,  annonsert på hjemmesida, måned for måned

JANUAR 2023

Mandager: Månedsturnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager:  Quiz kl. 14.00
Torsdager:  Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:    Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager:   Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Onsdag 18. Vi håper på Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

FEBRUAR 2023

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:   Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 8. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 22. Vi håper på Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Formålet med Den Norske Klubben er å:


Skape trivsel, samt støtte, og fremme fellesskapet mellom nordmenn og
norgesvenner på La Manga.

Være et organ for kontakt og samvær.
Drive kulturelle, sportslige og sosiale tiltak.

Les mer