Kontakt oss

Leder: Aslaug Auestad


Nest leder: Else Tuflått


Kasserer: Målfrid Bergstuen


Sekretær for styret: Iren Amundsen


Styremedlemmer: Finn Carlstedt, Rolf Einar Barø, Randi Oksavik.

Varamedlemmer: Kjell Aronsen, Unni Nusser, Eva Olsen.

 

Styrerepresentantenes tlf. og E-mail adr.

 

Aslaug Auestad +34 616392080 +47 45413001

E-mail. aslaugauestad@gmail.com

 

Else R. Tuflått   +47 95776800

E-mail. tuflaatt@online.no

 

Målfrid Bergstuen +47 97508115

E-mail. malfrid.f.bergstuen@gmail.com

 

Iren Amundsen +34 696345319

E-mail. Graceland692002@yahoo.no

 

Finn Carlstedt +34 693827955

E-mail. fhroar-c@online.no

 

Rolf Einar Barø +34 693759888 +47 95179562

E-mail. rolfbar@gmail.com

E-mail. Hjemmesida. rolf@dnklm.com

 

 

Randi Oksavik +34 620098942 +47 92616653

E-mail. raboks5@gmail.com

 

Kjell Aronsen +34 645297177

E-mail. kjarons@gmail.com

 

Unni Nusser +34 619974492

E-mail. unni.nusser@ebnett.no

 

Eva Olsen +47 98602033

E-mail. evaolsen@online.no

(null).jpg

Det nye styret 2016