Kontakt oss

Leder: Aslaug Auestad.


Nest leder: Else Tuflått.


Kasserer: Aage Myrvold.


Sekretær for styret:


Styremedlemmer: Unni Nusser, Rolf Einar Barø, Randi Oksavik.

Varamedlemmer: Kjell Aronsen, Eva Olsen, Tove Sjølie.

 

Styrerepresentantenes tlf. og E-mail adr.

 

Aslaug Auestad +47 45413001

E-mail. aslaugauestad@gmail.com

 

Else R. Tuflått   +47 95776800

E-mail. tuflaatt@online.no

 

Aage Myrvold

E-mail.  aage.myrvold@yahoo.no

 

Rolf Einar Barø +47 95179562

E-mail. rolfbar@gmail.com

E-mail. Hjemmesida. rolf@dnklm.com

 

Randi Oksavik +47 92616653

E-mail. raboks5@gmail.com

 

Kjell Aronsen +34 645297177

E-mail. kjarons@gmail.com

 

Unni Nusser +34 619974492

E-mail. unni.nusser@ebnett.no

 

Eva Olsen +47 98602033

E-mail. evaolsen@online.no