REFERAT FRA GENERALFORSAMLING


REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DEN NORSKE KLUBBEN LA MANGA
18. MARS 2022 KL 1800 RESTAURANT MANGA NORTE
1. Åpning av møtet.
Bjarne Lihaug åpnet møtet, ønsket velkommen til 60 deltakere, og ga deretter ordet til Aage Myrvold, dirigent. 2. Minnestund med ett minutts stillhet ble gjennomført.
3. Saksliste og innkalling godkjent.
4. Tellekorps Aslaug og Else, referent Kirsti Hosøy.

5. Årsmelding. Styrets årsmelding var sendt ut, og gjengis her:
«Etter to år med covid og pandemi har styret hatt 4 saker som er behandlet digitalt og ellers hatt oppgaver med informasjon til medlemmene av forskjellig art.
Hele styret er på valg og vi har oppfordret medlemmer til å melde sin interesse for styreverv i klubben. Dersom det ikke melder seg nok interesse til frivillig verv i klubben, vil styret fremme forslag til nedleggelse av styret i klubben, men at klubbens øvrige aktiviteter kan gå sin gang ledet av frivillige ildsjeler. Styret vil legge frem flere alternative forslag til medlemmene på generalforsamlingen som medlemmene kan votere over».
6. Økonomien ble gjennomgått av Aage Myrvold, som sammen med Bjarne Lihaug hadde lagt ved følgende innlegg: «DNKLM, økonomi/regnskap. 09.03.2022
Grunnet covid 19 og pandemi i to år, har det ikke vært ført regnskap i DNKLM for 2020 og 2021. Imidlertid er alle utgifter og inntekter bilagsført i hele perioden, og avstemt mot DnB og klubbens kontantbeholdning. Det har heller ikke vært innkrevd medlemskontingent for samme periode.
Klubben har pr. idag en kassabeholdning på 5.226,30 euro i kontanter. På klubbens konto i DNB er det pr.idag en saldo på kr.7.895,41
Klubben etablerte en konto i Dnb, primært for innbetaling av medlemskontingent. Årsaken til dette var at vi møtte store byråkratiske utfordringer og kostnader fra vår spanske bank. Siden klubben ikke lenger krever medlemskontingent, vil vår konto i Dnb avvikles og innestående beløp bli omregnet til euro og overført til vår kassabeholdning.
Hele klubbens kassabeholdning vil bli omgjort til kontanter i euro, som oppbevares i pengeskrin i låst pengeskap hos Legal (etter nærmere avtale .Her vil betrodde personer i «frivillige hjelpeservice» ta ut kontanter mot kvittering, til det formål som er aktuelt å dekke. Dersom GS godkjenner opprettelsen av «frivillig hjelpeservice» »

Kommentarer fra salen:
Det ble etterlyst et fullverdig regnskap, men Lihaug/Myrvold svarte at pga den spesielle situasjonen (pandemi) hadde de valgt å gjøre det på denne måten, og at alle som ønsket det selvfølgelig kunne få full tilgang til bilag og konteringer.
Lihaug/Myrvold opplyste samtidig at de begge og resten av styret hadde valgt å nedlegge sine verv. I den forbindelse ble det reist spørsmål om på hvilket juridisk grunnlag klubben nå kan fortsette? Om det faktisk er mulig å legge ned vervene sine på den måten styret har gjort, ettersom klubben er registrert som en forening i Spania med eget foretaksnummer? Det ble også påpekt at det styret som sist ble valgt faktisk sitter inntil et nytt er valgt.
Etter denne ordvekslingen ble det henvist til dagsorden og innsendte forslag til vedtak fra styret v/Lihaug/Myrvold.

7. Innkomne forslag til vedtak. Det forelå kun et forslag, som ble behandlet punkt for punkt:
Styret i Den norske klubben fremmer følgende forslag til vedtak på generalforsamlingen den 18.03.22. Sak nr.1 Valg av nytt styre.
(dersom generalforsamlingen fremmer benkeforslag for nytt styre, kan det voteres over det). Foreløpig har det ikke meldt seg frivillige nok til å ta verv i nytt styre. Vedtak: Ingen kommentarer fra salen.
Sak nr.2 Opprette interimsstyre
(som må påta seg organiseringen av nytt styre og alle styrets funksjoner) Vedtak: Ikke vedtatt.
Sak nr. 3 Legge ned DNKLM sitt styre.
Alle klubbens aktiviteter som: boccia, fjellturer, quiz, visekvelder, dart og sjakk går sin gang og ledes av frivillige ildsjeler.
Vedtak: Det ble vedtatt å legge ned styret, men det må taes forbehold hvorvidt det er mulig å gjøre dette, og hvilke konsekvenser dette event kan ha for styremedlemmene. Ref Spansk lov og klubbens vedtekter. Forslag om å nedsette en gruppe som tar seg av dette ble tatt til etterretning. Sak nr.4 Avvikle medlemskontingent.
Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

Sak nr. 5 Registrerte medlemmer fra 2020 har evig medlemskap i klubben.
Ny medlemmer fra 2022 registreres med engangs innmeldingsavgift på 5 euro. LEGAL vil kunne motta innmeldingsavgift på 5 euro mot kvittering. Vedtak: Vedtatt
Sak nr. 6 Beholde klubbens kassabeholdning.
til fremtidig dekning av husleie (utleie hjelpemidler og øvrige eiendeler), hjemme siden og andre kostnader som påføres klubben. Den «frivillige hjelpeservice» vil ha ansvar for dette. Vedtak: Vedtatt.
Sak nr.7 Opprettelse av «frivillig hjelpeservice»
Dersom det blir flertall for å legge ned styret i klubben, fremmes det sekundært forslag til opprettelse av «frivillig hjelpeservice» for alle som trenger en «hjelpende hånd» til å ordne praktiske ting, som: utlån av hjelpemidler, problemer med tv eller problemer med banken etc. Vedtak: Vedtatt
«Styrets anbefaling til generalforsamlingen er at styret legger seg selv ned på grunn av at det ikke er nok interesse fra klubbens medlemmer til å ta verv i styre og stell» Se vedtak sak 3.
8. Avslutning av møtet
Arne Bjerga ba om ordet og foreslo at klubben skulle gi 2000 NOK til Ukraina. Forslaget ble vedtatt.
Ref. Sak nr 3 i forslaget fra Styret v/Lihaug/Myrvold :
Jon Vetle og Arne Hosøy sa seg villige til å sjekke hva som formelt skal til for å avvikle nåværende organisasjonsform av DNKLM og få etablert en mer uformell og enklere organisasjonsform for aktivitetene til klubben. Arbeidet igangsettes umiddelbart.
Avslutningsvis takket Lihaug/Myrvold for oppmøtet og engasjementet fra forsamlingen.

La Manga 20 mars 2022
Kirsti W Hosøy, referent

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: