Ny informasjon fra skatteetaten for boende i spania/utlandet


Skal jeg betale kildeskatt på uføretrygd og andre uføreytelser?

Du skal betale kildeskatt på uføreytelser når du bor i utlandet og ikke er skattepliktig som bosatt i Norge. Dette gjelder både når du mottar uføretrygd fra NAV og når du mottar uføreytelser fra andre ordninger.

Jeg har flyttet til utlandet. Hvordan kommer jeg inn under ordningen med kildeskatt på pensjon og uføreytelser?

Det er bare personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge som skal betale kildeskatt på pensjon og uføreytelser. Personer som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge skal beskattes på samme måte som personer som bor i Norge.

Les mer om reglene for skattemessig utflytting.

Du må ta kontakt med skattemyndighetene i det landet du flytter til, for å få vite om du skal betale skatt der.

Jeg har flyttet tilbake til Norge fra utlandet. Skal jeg fortsatt betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen?

Du skal betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen frem til det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge. Fra det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge, skal du beskattes etter de vanlige reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Du må ta kontakt med skattekontoret for den kommunen du flytter til, og be om et nytt skattekort slik at du får riktig skattetrekk.

Les mer om reglene for skattemessig bosted ved flytting til Norge.

Blir det automatisk trukket 15 prosent kildeskatt i min pensjon/uføreytelse?

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen, skal trekke 15 prosent skatt når du ikke har søkt om og fått et skattekort med lavere trekkprosent eller et frikort.

Har du krav på skattefritak eller lavere skatt, må du sende en søknad til skattekontoret om frikort eller skattekort med et lavere trekk. Du må også legge frem dokumentasjon som viser at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse ikke skal beskattes i Norge. Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Skattetrekket vil fortsette inntil din søknad er behandlet og utbetaleren har hentet det nye skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen.

Blir du trukket 30 prosent skatt av pensjonen/uføreytelsen, kan du ta kontakt med skattekontoret og få bekreftelse på at du skal trekkes 15 prosent kildeskatt.

Skal jeg betale 15 prosent skatt i Norge i tillegg til den skatten jeg betaler i bostedslandet?

Nei, Norge har skatteavtaler med mange land. Skatteavtalene har blant annet regler om at du ikke skal betale skatt av samme inntekt både i Norge og i bostedslandet. Hvilket land du skal betale skatt i varierer. Dette framgår av den enkelte skatteavtale.

Når pensjonen/uføreytelsen skal beskattes i Norge, er det bostedslandet som skal sørge for at det ikke skjer en dobbeltbeskatning. Dette kan skje enten ved at den norske pensjonen/uføreytelsen ikke beskattes i hjemlandet, eller ved at det gis et fradrag for den norske skatten ved beskatningen i hjemlandet. Ta kontakt med skattemyndighetene der du bor for mer informasjon.

Har jeg krav på helt eller delvis fritak fra kildeskatten på pensjon/uføreytelse?

Norsk pensjon/uføreytelse er i utgangspunktet skattepliktig i Norge selv om du er skattemessig bosatt i utlandet. Det er ikke mulig å gi et generelt svar på om du har krav på helt eller delvis skattefritak. De mest aktuelle grunnlagene for en lavere skatt enn 15 prosent er:

  • Pensjonen/uføreytelsen er helt eller delvis skattefri etter skatteavtalen med ditt bostedsland.
  • Pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i folketrygden.
  • Du kan ha krav på lavere skatt enn 15 prosent hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.
  • Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Kan jeg velge å betale skatt som bosatt i Norge hvis det lønner seg for meg?

Du kan i utgangspunktet ikke velge å betale skatt etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Kildeskatten på pensjon/uføreytelse er en flat skatt på 15 prosent. Det gis ingen fradrag i inntekten.

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge. Lave pensjoner/uføreytelser, som er fritatt for beskatning for personer som er bosatt i Norge, vil da også bli skattefrie for personer som bor i et annet EU/EØS-land. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning.

Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Jeg har lav pensjon/uføreytelse. Er det en nedre grense for skattepliktig pensjon/uføreytelse?

Nei, hele pensjonen/uføreytelsen er skattepliktig. Det er ikke noe fribeløp.

Hva må jeg gjøre for å unngå at det trekkes 15 prosent skatt av min pensjon/uføreytelse?

Har du krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt, kan du ta kontakt med Skatt nord og be om et frikort eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Det samme gjelder når du er bosatt i et annet EU/EØS-land og du beskattes i Norge for minst 90 prosent av din inntekt.

Du må dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattefritak eller lavere trekk enn 15 prosent.  Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Er pensjonen/uføreytelsen skattefri fordi du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i Folketrygden, kan du be skattekontoret skrive ut fritaksbrev som gjelder på ubestemt tid. Da trenger du ikke å ha mer kontakt med norske skattemyndigheter.

Jeg har fått frikort/lavere trekk enn 15 prosent. Blir dette automatisk videreført for neste år?

Fikk du skattefritak ved likningen for 2015 og/eller du har frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2016, trenger du ikke søke om nytt frikort/skattekort for 2017. Du trenger heller ikke å sende inn en egenerklæring som viser at du fortsatt er bosatt i samme land og at du ikke planlegger å flytte til et annet land i løpet av 2017. Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort på grunnlag av de opplysninger som de har om din skatteplikt.

Den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen henter det nye frikortet/skattekortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen.

Om du flytter fra det landet du bor i, eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der, må du søke om nytt skattekort.

Må jeg levere skattemelding hvert år?

I 2017 vil alle som er skattepliktige i Norge, få en skattemelding i stedet for en selvangivelse.

Du vil få tilsendt skattemeldingen i april 2017.

Mener du at hele eller deler av pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og opplyse hvilket beløp som er skattepliktig i Norge.

Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du vil da få 15 prosent skatt på pensjonen/uflreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til skattefritak i Norge.
Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april i 2017.

Jeg har flyttet til ny adresse i utlandet. Hva må jeg gjøre?

Når du har fått ny adresse i utlandet, må du gi skattekontoret skriftlig beskjed om den nye adressen. Du kan sende melding om ny eller endret postadresse her. Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Jeg har skiftet navn i utlandet. Hva må jeg gjøre?

Når du har skiftet navn i utlandet, må du fylle ut skjema for navneendring og sende det til Personregisteret i Hammerfest. Du må legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

Les mer om navn og navneendring.

Hvilken adresse har skattekontoret?

Skriftlige henvendelser om kildeskatt på pensjon/uføreytelse og originaldokumenter skal sendes til:

Skatt nord, Postboks 6310, NO-9293 Tromsø. Husk å påføre saksnummer eller fødselsnummer/D-nummer.

Du kan også e-post. Du må gå inn på www.skatteetaten.no/sendepost for å sende e-post

Skattemeldingen med vedlegg sendes til:

Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana.

En kommentar til «Ny informasjon fra skatteetaten for boende i spania/utlandet»

  1. Hei….er dette sant:

    Norske uførepensjonister som bor i Spania skal behandles likt med spanske uførepensjonister. I Spania betalter uførepensjonistene null skatt.

    uførepensjonistene har null skatt i Spania.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: