Referat fra møtet med kommunen. (med google oversetting)


SKANDSERVICE.

Document:

Report and summary of the meeting held between The Norweigian Association of La Manga, San Javier’s Council & the Puerto Latino II Administrators.

Date of the Meeting: Friday 16th of January of 2015.

Matter of the meeting: Works of the promenade between Puerto Latino’s II and Marina (Puerto Tomás Maestre)

These are the main aspects of the meeting held past friday on La Manga Consorcio regarding the PROMENADE TO THE MARINA.

First part of the meeting:

 1. The problems comes since 30/40 years ago, time in which there were no council plans in La Manga to open avenues, sidewalks or easements.
 2. The result of this is that now there are a lot of urbanisatiosn that owns spaces that should be of public domain.
 3. New council governments are trying to negotiate (reach a deal) with these urbanisations avoiding expropriations.

So, when they find an urge to finish a work that is blocked because the plot is private, they try to gain access to the plot dealing with the costs of the work and always trying to get more pieces of private urbanisation (that are of public interest)

 1. In this specific case, the urbanisation Puerto Latino II owns the space through which the promenade must run. This issue is blocked very long time ago. An agreement has not been reached in all this time beetween Puerto Latino II and the council.

Second part:

 1. The council propose to the Puerto Latino II administrators (again) to receive the plot for free. In exchange, they will finish the promenade.
 2. Puerto Latino II Administrators opinion is that it will be a very difficult issue because all the owners must agree. Unanimity is required for this matter. There will be a general meeting on Puerto Latino before easter.
 3. Other solution could be (and that will also be presented to Puerto Latino’s owners on the next meeting) is that the urbanisation itself takes care of the work with the help (economic help) of other urbanisations located on the sorroundings and that are interested in enjoying that promenade finished.
 4. Once the work is finished, the urbanisation gaves it to the council so they can take care of the maintainance.    But;
 1. Puerto Latino must execute the work according to certain aspects that, later, allow the council to receive the work done.
 2. And, before the initiation of the work, the council might be interested in dealing with the urbanisation some piece of terrain (at other part of the plot).
 3. There might be a conflict between the execution of the work and the location of Puerto Latino’s the pool.    So;
 1. The council will study the limits and status of that project closely.
 2. They commited to send there technics to watch the plot closely, to see the mapping and making a report with a reasonable proposal to be taken to Puerto Latino’s next general meeting.
 3. We will be able to see an advance of that report / proposal on a next meeting set for the FRIDAY 13th of February at 9. 30 am

SKANDSERVICE.     dokument:

Rapport og oppsummering av møte mellom The Norweigian Association of La Manga, San Javier Rådet & de Puerto Latino II Administratorer.

Dato for møtet: fredag 16 januar i 2015.

Matter av møtet: Verk av promenaden mellom Puerto Latinos II og Marina (Puerto Tomas Maestre)

Dette er hovedtrekkene i møtet avholdt siste fredag La Manga Consorcio om promenaden til MARINA.

Første del av møtet:

1. Problemene kommer siden 30/40 år siden, tid der var det ingen kommunale planer i La Manga for å åpne avenyer, fortau eller servitutter.
2. Resultatet av dette er at er det mange av urbanisatiosn som eier områder som bør være av public domain.
3. Ny kommunestyret regjeringer prøver å forhandle (nå en avtale) med disse urbanisasjoner unngå ekspropriasjon.
Så, når de finner en trang til å fullføre et arbeid som er blokkert fordi tomten er privat, prøver de å få tilgang til tomten håndtere kostnadene ved arbeidet og alltid prøver å få flere deler av privat urbanisasjon (som er av offentlig renter)
4. I denne konkrete saken, urbanisasjonen Puerto Latino II eier plassen der promenaden kjøre. Dette problemet er blokkert veldig lenge siden. En avtale er ikke nådd i all denne tiden beetween Puerto Latino II og rådet.    Andre del:

1. Rådet foreslår de Puerto Latino II administratorer (igjen) til å motta tomten gratis. I bytte vil de avslutte promenaden.
2. Puerto Latino II Administratorer mening er at det vil være en svært vanskelig sak fordi alle eiere må være enig. Enstemmighet kreves for denne saken. Det vil være en generalforsamling Puerto Latino før påske.
3. Annen løsning kan være (og det vil også bli presentert for Puerto Latino eiere neste møte) er at urbanisering selv tar seg av arbeidet med hjelp (økonomisk hjelp) av andre urbanisasjoner ligger på sorroundings og som er interessert i nyter at promenaden ferdig.
4. Når arbeidet er ferdig, urbanisering gaves det til rådet, slik at de kan ta seg av vedlikehold.  men;

1. Puerto Latino utføre arbeidet i henhold til visse aspekter som, senere, lar rådet til å motta arbeidet gjort.
2. Og, før oppstart av arbeidet, kan kommunen være interessert i håndteringen av urbanisering noen stykke terreng (andre deler av tomten).
3. Det kan være en konflikt mellom utførelsen av arbeidet og plasseringen av Puerto Latinos bassenget.  så;

1. Rådet skal studere grenser og status av det prosjektet nøye.
2. De forpliktet til å sende det teknikk for å se på tomten nøye, for å se kartlegging og gjør en rapport med et rimelig forslag tas til Puerto Latino neste generalforsamling.
3. Vi vil kunne se et forskudd på den rapporten / forslag et neste møte satt for fredag 13. februar kl 9. 30 am.

4 kommentarer til «Referat fra møtet med kommunen. (med google oversetting)»

 1. Interessant, men konklusjonen er vel som følger:
  Enten blir det en løsning, eller så blir det det ikke.
  At Latino har skylda, er en mager trøst!
  Og Google må feil skole hadde gå på å stryket knaskje siete años ha same klase på rad.
  I helle tatt nix bra, nei.

 2. Interessant, men konklusjonen er vel som følger:
  Enten blir det en løsning, eller så blir det det ikke.
  At Latino har skylda, er en mager trøst!
  Og Google må feil skole hadde gå på å stryket
  knaskje siete años ha same klase på rad.
  I helle tatt nix bra, nei.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: