Dette har du rett på i Spania (DINE PENGER)


Artikkelbilde

EMIGRERE? En del nordmenn drømmer om å bosette seg fast i Spania. Da kan det være lurt å ha satt seg litt inn i hvilke rettigheter man har, dersom man gjør alvor av flytteplanene. Foto: Tom Christian Henriksen

Dette har du rett på i Spania

Du mister ikke dine norske rettigheter, hvis du velger å bosette deg under Spanias sol. Dine Penger gir deg svar på hvilke rettigheter du har.

Du er fortsatt norsk statsborger, selv om du emigrerer til Spania. Du er derfor sikret grunnleggende rettigheter, slik som stemmerett i Norge. Du får stemmerett ved spanske kommunevalg, men ikke riksvalg.

Kan få norsk hjelp
I tillegg har du rett til hjelp fra norske myndigheter dersom du skulle komme i vanskeligheter i ditt nye hjemland.

Hvis du skulle få hjemlengsel, kan du flytte hjem når det passer deg.

Sikret medisinsk hjelp
Men det som de aller fleste lurer på, er hva som skjer hvis man blir syk og trenger legehjelp eller må på sykehus. EØS-avtalen sikrer deg helserettigheter på lik linje med Spanias egne pensjonister.

Du får rett til lege, sykehus og medisiner på lik linje med landets egne pensjonister når du emigrerer.

Beholder pensjonen
Når du emigrerer til Spania, beholder du retten til din norske pensjon og kan ta den med hvis du har minst 20 års botid i Norge (fra fylte 16 år). Norge har inngått en trygdeavtale med alle EU/EØS-landene som sørger for dette.

Som utflyttet fra Norge er det to viktige endringer du må forholde deg til:
1. Du går ut av den norske folketrygden
2. Du skal betale skatt til Spania

INNTEKT/PENSJON
Etter nærmere bestemte regler kan du ta med disse pensjonene til Spania:
– Alderspensjon
– Gjenlevendepensjon (tidligere kalt enkepensjon)
– Uførepensjon
– Tidsbegrenset uførestønad
– Når du mottar en av disse ytelsene, regnes du som pensjonist av Nav. Det samme gjelder når du mottar pensjon fra:
– Statens Pensjonskasse (SPK)
– Pensjonstrygden for sjømenn
– Pensjonstrygden for fiskere
– Pensjonstrygden for sykepleiere

Kan jeg flytte med avtalefestet pensjon (AFP)?
Ja. Samme regler gjelder som for utbetaling av alderspensjon. Det vil si at AFP kan eksporteres dersom man har minst 20 års faktisk botid i Norge fra fylte 16 år.

NB! AFP gir ikke rett til dekning av medisinske utgifter i Spania (se egen forklaring under «Helse»).

Hvordan skal jeg søke om overføring av pensjonen?
Du må søke ved ditt lokale Nav-kontor. Saken blir overført til Nav Internasjonalt (tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker) som avgjør om du fyller vilkårene for å ta med pensjonen til utlandet.

Det er også Nav Internasjonalt som utbetaler pensjonen din når du bor utenlands. Husk å melde adresseendring/ utvandring til folkeregisteret i den kommunen du bor.

Hva med skattetrekk og trygdeavgift?
Det er skattekontoret som avgjør om du skal skatte til Norge eller Spania. Nav Internasjonalt trekker skatt av pensjonen din etter de opplysninger som foreligger fra skattekontoret.

Hvis du skatter til Spania, må du likevel betale tre prosent i trygdeavgift til Norge. Dette er på grunn av EØS-avtalen, som forplikter Norge til å betale helseutgiftene for norske pensjonister som er bosatt i Spania og andre EØS-land.

Selv om norske pensjonister får helsetjenester i Spania etter spanske regler, er det altså Norge som betaler regningen til syvende og sist. Trygdeavgiften trekkes fra pensjonen din før utbetaling.

NAV I SPANIA: NAV-kontoret i Alicante har to ansatte. De gir først og fremst veiledning og råd til nordmenn i Spania om hva de har krav på av ytelser fra Norge. Foto: Kathrine Hatle Nylund, NAV
Postadresse: Calle Portugal 33, 03003 Alicante, España
Telefon: + 34 965 985 253
Telefaks: + 34 965 986 970

HELSETJENESTER
Slik får du rett til offentlige helsetjenester i Spania:
Inngangsbilletten er et skjema som heter E121. Pr i dag er det Nav Internasjonalt som utsteder denne blanketten.

Skjemaet gir deg rett til offentlige helsetjenester i Spania etter EØS-avtalen. Det vil si rettigheter på linje med landets egne pensjonister når det gjelder legehjelp, sykehusbehandling og medisiner.

NB! Det er ikke slik at alle helsetilbud i Spania er gratis selv om du er pensjonist. Dersom det er knyttet egenandel opp mot behandlingen, må denne betales. Og dersom behandlingen ikke gir rett til dekning, vil heller ikke norske pensjonister få dette.

Hvilke pensjonister kan få offentlige helsetjenester i Spania?
De som mottar:
– Alderspensjon
– Gjenlevendepensjon (tidligere kalt enkepensjon)
– Uførepensjon
– Tidsbegrenset uførestønad

Hvem faller utenfor?
1. Pensjonister som mottar AFP (avtalefestet pensjon) vil ikke få rett til offentlige helsetjenester i Spania. Årsaken er at denne typen pensjon ikke er definert som en «ordinær» pensjon i henhold til EU-regelverket.
2. Statsborgere som kommer utenfra EØS-området og har tjent opp rettigheter til pensjon i Norge vil heller ikke få rett til offentlige helsetjenester i Spania. Årsaken er at tredjelandsborgere ikke er omfattet av den persongruppen som har rettigheter etter EØS-avtalens trygdedel.
3. Pensjonister med privat pensjonsforsikring har heller ikke krav på E121.

Hvordan kan disse få helsetjenester i Spania?
De kan de søke om frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel hvis de fyller vilkårene. Dette vil gi rett til offentlige helsetjenester i Spania.

Et av vilkårene for frivillig medlemskap er at man må ha vært medlem i folketrygden i tre hele kalenderår i løpet av de siste fem årene før søknadstidspunktet. Tidligere og fortsatt tilknytning til Norge er også viktige momenter i vurderingen.

Hvordan betaler jeg frivillig medlemskap i folketrygden?
Medlemskapet dekkes gjennom trygdeavgift som trekkes direkte av pensjonen. Avgiften beregnes av brutto pensjon (offentlige og private) i den perioden medlemskapet gjelder for.

Hvis du ikke betaler skatt til Norge, er avgiftssatsen 9,1 prosent (2009). Hvis du skatter til Norge, er avgiftssatsen 2,3 prosent.

Kan jeg bruke norsk helsevesen når jeg oppholder meg i Norge?
Ja og nei. Du har rett på nødvendig medisinsk hjelp og øyeblikkelig hjelp i likhet med andre EØS-borgere. Da bruker du ditt europeiske helsetrygdkort utstedt fra Spania, siden det er der du bor.

Du har imidlertid ikke rett til planlagt behandling, for eksempel operasjoner eller kontrollundersøkelser.

Unntaket er hvis du på forhånd har fått godkjent dette fra spanske helsemyndigheter.

Da må du ha med skjema E112 som dokumenterer at du har fått tillatelse fra spanske helsemyndigheter til planlagt behandling i Norge.

I slike tilfeller blir sykehusregningen sendt til det spanske helsevesenet. Dette er imidlertid svært lite utbredt, noe som bekreftes av utenlandsavdelingen ved Ullevål sykehus.

STATSBORGERSKAP OG STEMMERETT
Mister jeg mitt norske statsborgerskap når jeg emigrerer?
Nei.

Mister jeg stemmeretten min til Norge?
Nei. Norske statsborgere beholder stemmeretten både ved kommune-, fylkestings- og stortingsvalg. Du vil stå i manntallet i den kommunen du hadde folkeregistrert adresse i da du flyttet.

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, faller du ut av manntallet og må søke din siste bostedskommune om å bli ført inn på nytt.

Dette gjør du ved å skrive under på den omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemming utenlands, eller ved særskilt søknad til valgstyret i kommunen du sist var folkeregistrert. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

5 kommentarer til «Dette har du rett på i Spania (DINE PENGER)»

 1. Dette er bra og målrettet bruk av Hjemmesidene våre. Jeg tror jeg vil bli fast leser av dem og er VELDIG GLAD for at jeg får melding hver gang det kommer noe nytt. Rolf Einar Barø gjør en kjempejobb. Jeg vurderer å sende ham min ukentlige takk, men er ikke sikker på om jeg kan leve opp til forsettet og heller ikke om han setter pris på min takknemlighet.S kjønt det gjør han nok. Om enn på sin beskjedne måte.

 2. Just wish to say your article is as surprising. The clearness for your publish is just cool and that i can assume you’re knowledgeable on this subject.
  Well together with your permission allow me to snatch your RSS
  feed to keep updated with forthcoming post. Thank you
  one million and please carry on the enjoyable work.

 3. Hej jeg prover å kontakte dere men får ikke svar, har der nytt telefon nummer.

  Maja

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: