Aktivitetskalender 2016 – 2017

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

OKTOBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Starter 3. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Starter 6. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fot-turer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Søndag 16. til Fredag 21. Høsttur til Santiago de Compostela,

(dette er et priv. arr. av Marita)

Søndag 23. Benny Borg konsert.   (Blir annonsert senere)

Onsdag 26. Vise og allsangaften på La Manga Norte  kl. 20.00

NOVEMBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 2. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.  (Blir annonsert senere på hjemmesida)

Onsdag 23. Vise og allsangaften på La Manga Norte kl. 20.00

DESEMBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia, oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Turneringa gjelder   5. og 12. des.   + 16. 23. og 30. jan.

Datoer for Juleturneringa er foreløpig satt til:

27. 28. 29.  30. desember.  Premieutdeling etter spillets avslutning den 30. på La Manga Norte.

Dette er bare et forslag til datoer, forandringer kan komme.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45    Gjelder 1. 8. og 15. des.

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 2. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 14.  Årets siste sang og viseaften på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

JANUAR 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Turneringa gjelder   5. og 12. des.   + 16. 23. og 30. jan.

Dette er bare et forslag til datoer, forandringer kan komme.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 25. Vise og allsangkveld på  La Manga Norte kl. 20.00

FEBRUAR 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 8. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 22. Vise og allsangaften på  La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

MARS 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Generalforsamling m/premieutdeling fra bocciaen i februar.

Se annonsering vedr. Generalforsamlingen senere på hjemmesida.

Søndag 19. mars:  Aktivitetsdag til inntekt for El Buen Samaritano avholdes på

boccia-banen. (Dette er et privat arrangement)

Onsdag 22. Vise og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i bocciaen blir annonsert senere.

NB! Påska er fra skjær-torsdag 13. april til 2. påskedag 17. april 2017

APRIL 2017

Onsdag 5. Medlems fest med premieutdeling for mars og for påska på La Manga Norte kl. 19.00

Påmeldingsfrister og turer vil dessuten bli annonsert separat.
Ingen regulære aktiviteter er planlagt i April, Mai, Juni, Juli, August og September.

N.B. Fjellgeitene vil begynne sine turer allerede i aug. – sept. Noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Det taes forbehold om forandring av datoer vedr. arrangementene våre.

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Aktivitets-kalender 2015 – 2016

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

OKTOBER 2015

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Starter 5. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Starter 1. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fot-turer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Onsdag 21. Vise og allsangaften på La Manga Norte  kl. 20.00

NOVEMBER 2015

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 4. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00
Tirsdag 10. Dagstur med buss i klubbens regi.  Se annonsering senere på hjemmesida.

Onsdag 18. Vise og allsangaften på La Manga Norte kl. 20.00

DESEMBER 2015

Mandager: Måneds-turnering i Boccia, oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Turneringa gjelder 7. – 14. des. + 18. og 25. jan.

Datoer for Juleturneringa blir:

  1.  19.  21. 28.  29. desember.  Premieutdeling etter spillets avslutning den 29. på La Manga Norte.


Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45 Gjelder 4. og 11. des.


Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 2. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 9.  Årets siste sang og viseaften på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

 

JANUAR 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Turneringa gjelder 7. 14. des. + 18. og 25. jan.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 27. Vise og allsangkveld på  La Manga Norte kl. 20.00

FEBRUAR 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 3. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Tirsd. Onsd. Torsd. 16.17.18. Blir det felles busstur til Ronda m/m.

Det blir 3 dager med 2 overnattinger. Se annonsering på hjemmesida når tiden nærmer seg.

Onsdag 24. Vise og allsangaften på  La Manga Norte kl. 20.00

MARS 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Fredag 11. Generalforsamling m/premieutdeling fra bocciaen i februar.

Se annonsering vedr. generalforsamlingen på hjemmesida.

Søndag 20. mars:  Aktivitetsdag til inntekt for El Buen Samaritano avholdes på

boccia-banen. (Dette er et privat arrangement)

Onsdag 16. Vise og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i bocciaen er lagt til 22. 23. og 24.mars

NB! Påska er fra skjær-torsdag 24. Mars til 2. påskedag 28. mars 2016

APRIL 2016

Onsdag 6. Medlems fest med premieutdeling for mars og for påsketurneringa på

La Manga Norte kl. 19.00

Påmeldingsfrister og turer vil dessuten bli annonsert separat.
Ingen regulære aktiviteter er planlagt i April, Mai, Juni, Juli, August og September.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Aktivitetskalender 2014 – 2015

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

OKTOBER 2014
Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Starter 6. okt. Oppmøte kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder på Manga Norte kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Manga Norte.
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Starter 2. okt. Oppmøte kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Fredag 24. Vise og allsangaften på Manga Norte  kl. 20.00

NOVEMBER 2014
Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte kl. 11.45
Mandager: Dart kveld på Meson Bellota kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Meson Bellota.
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 5. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Meson Bellota kl. 19.00
Onsdag 12. Dagstur med buss.  Se annonse på hjemmesida.

Onsdag 19. Vise og allsangaften på Meson Bellota  kl. 20.00

DESEMBER 2014
Mandager: Måneds-turnering i Boccia kl. 11.45 (½ mnd.)

Turneringa gjelder 1. – 8. – 15. des. + 19. og 26. jan.

Datoer for Juleturneringa blir:

17. 18. 19. og 29. 30. desember.                                                                                      Premieutdeling etter spillets avslutning den 30. på Meson Bellota.
Mandager: Dart kveld på Meson Bellota kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Meson Bellota.

Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte kl. 11.45 Gjelder 4. og 11. des.
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 3. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Meson Bellota kl. 19.00

Fredag 12.  Årets siste sang og viseaften på Meson Bellota kl. 20.00 

Vi synger julesanger.

JANUAR 2015
Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Oppmøte kl. 11.45

Turneringa gjelder 1. – 8. 15. des. + 19. og 26. jan.

Mandager: Dart kveld på Meson Bellota kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Meson Bellota.
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 21. Vise og allsangkveld på  Meson Bellota kl. 20.00

FEBRUAR 2015
Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte kl. 11.45
Mandager: Dart kveld på Meson Bellota kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Meson Bellota.
Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 4. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Meson Bellota kl. 19.00

Fredag 27. Vise og allsangaften på  Meson Bellota kl. 20.00

MARS 2015
Mandager: Måneds-turnering i Boccia.

Oppmøte kl. 11.45
Mandager: Dart kveld på Meson Bellota kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00 på Meson Bellota.
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Lørdag 14. Generalforsamling m/premieutdeling fra bocciaen i februar. Se annonsering på hjemmesida.

Onsdag 25. Vise og allsangkveld på Meson Bellota kl. 20.00

Tirsd.  onsd. og torsd. 10. og 11. og 12. mars,  tre dagers medlems-tur til GRANADA, med  2 overnattinger.      Flere opplysninger kommer senere, se hjemmesida.

APRIL 2015

Datoer for påsketurneringa i boccia :  1.2.3. april

NB! Påska er fra skjær-torsdag 2. april til 2. påskedag 6. april 2015

Onsdag 8. Medlems fest med premieutdeling for mars og for påsketurneringa på

Meson Bellota kl. 19.00

Påmeldingsfrister og turer vil dessuten bli annonsert separat.
Ingen regulære aktiviteter er planlagt i April, Mai, Juni, Juli, August og September.