Aktivitets kalender for 2022 – 2023

Aktivitets kalender 2022 – 2023

Aktiviteter på La Manga,  annonsert på hjemmesida, måned for måned:

Vi tar igjen forbehold om oppstarten i okt. grunnet DNKLM’s fravær og ev. nytt Corona virus.

OKTOBER 2022

Mandager: Måneds turnering i Boccia.  Starter 3. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Starter 6. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:   Vi håper på oppstart av Fotturene igjen. (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Lørdager: Vi håper på oppstart av Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 19. Vi håper også på oppstart av en Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

NOVEMBER 2022

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager:  Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:   Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 9. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Onsdag 24. Vi håper fortsatt på Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

DESEMBER 2022

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Datoer for ½ des. og ½ jan.  blir annonsert senere.

Datoer for juleturneringa  blir også annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00

Onsdager: Quiz kl. 14.00

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 7. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 8.  Vi håper på årets siste vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

JANUAR 2023

Mandager: Måneds turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager:  Quiz kl. 14.00
Torsdager:  Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:    Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager:   Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Onsdag 18. Vi håper på Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

FEBRUAR 2023

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:   Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 8. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 22. Vi håper på Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

MARS 2022

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00


Premieutdeling fra Boccia en for februar blir annonsert senere.

Se egen annonsering vedr. en ny Generalforsamling.

Datoer for påsketurneringa i Boccia blir også  annonsert senere.

APRIL 2022

Påska i 2023 er i April:   med, skjærtorsdag 6.   langfredag 7.   påskeaften 8. 

1. påskedag 9.   og   2. påskedag 10.  April.

Onsdag 5. Apr. Medlemsfest med premieutdeling for mars på La Manga Norte kl. 19.00.

Det er ingen planlagte aktiviteter for DNKLM i april, mai, juni, juli, august og september.

N B. Fjellgeitene fortsetter sine fredagsturer utover sommeren og vil begynne igjen allerede i aug. / sept.,

noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Vi begynner sesongen igjen 1. oktober.

Ha en fin sommer alle La Manga venner.

 

 

Aktivitets kalender 2020 – 2021

Vi tar alle forbehold om oppstarten i okt. grunnet Corona viruset.

 

OKTOBER 2020

Mandager: Måneds turnering i Boccia.  Starter 5. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Starter 1. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 21. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Poker-kvelder vil bli annonsert her senere.

 

 

Høsttur i okt. Se egen annonse på hjemmesida senere.

 

 

 

NOVEMBER 2020

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 4. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.

Se egen annonse på hjemmesida.

Onsdag 18. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

 

DESEMBER 2020

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Datoer for ½ des. og ½ jan. blir annonsert senere.

Datoer for juleturneringa  blir også annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 2. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 9.  Årets siste vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

 

JANUAR 2021

Mandager: Måneds turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Onsdag 20. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

FEBRUAR 2021

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 3. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 17. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

 

MARS 2021

Mandager: Måneds turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Premieutdeling fra Boccia-en for februar blir annonsert senere.

Se egen annonsering vedr. Generalforsamlingen.

Onsdag 24. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i Boccia blir også annonsert senere.

 

 

APRIL 2021

Påska i 2021 er i April: med, skjærtorsdag 1.  langfredag 2.  påskeaften 3.

påskedag 4.  og  2. påskedag 5. April.

 

Onsdag 7. Apr. Medlemsfest med premieutdeling for mars på La Manga Norte kl. 19.00.

 

 

Det er ingen planlagte aktiviteter for DNKLM i april, mai, juni, juli, august og september.

N B. Fjellgeitene fortsetter sine fredagsturer utover sommeren og vil begynne igjen allerede i aug. / sept.,

noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Vi begynner sesongen igjen 1. oktober.

 

Ha en fin sommer alle La Manga venner.

 

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

OKTOBER 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia.  Starter 7. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Starter 3. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 23. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Poker-kvelder vil bli annonsert her senere.

Høsttur i okt. Se egen annonse på hjemmesida senere.

 

NOVEMBER 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 6. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.

Se egen annonse på hjemmesida.

Onsdag 20. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

DESEMBER 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Datoer blir annonsert senere.

Datoer for juleturneringa  blir også annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 4. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 11.  Årets siste vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

 

JANUAR 2020

Mandager: Månedsturnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Onsdag 22. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

FEBRUAR 2020

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00

Onsdag 5. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 19. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

 

MARS 2020

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Lørdager: Sjakk på La Manga Norte Kl: 12.00
Generalforsamling m/premieutdeling fra Bocciaen for februar.

Se egen annonsering vedr. Generalforsamlingen.

Onsdag 25. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i Boccia blir annonsert senere.

 

 

APRIL 2020

  1. Påska i 2020 er i april, med skjærtorsdag 9. langfredag 10. påskeaften 11.
  2. påskedag 12. og 2. påskedag 13.

 

Onsdag 1. Apr. Medlemsfest med premieutdeling for mars på La Manga Norte kl. 19.00.

 

 

Det er ingen planlagte aktiviteter for DNKLM i april, mai, juni, juli, august og september.

N B. Fjellgeitene fortsetter sine fredagsturer utover sommeren og vil begynne igjen allerede i aug. / sept.,

noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Vi begynner høstsesongen 1. oktober.

 

Ha en fin sommer alle La Manga venner.

 

 

 

 

OKTOBER 2018

Mandager: Månedsturnering i Boccia.  Starter 1. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Starter 4. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Onsdag 24. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

Høsttur med Marita blir i okt. Se egen annonse på hjemmesida senere.

(dette er et priv. arr. i regi av Marita)

 

NOVEMBER 2018

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 7. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.  Til Bodega San Isidro, Jumilla.

Den 6. Nov. Se egen annonse på hjemmesida.

Onsdag 14. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

DESEMBER 2018

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Datoer blir annonsert senere.

Datoer for juleturneringa  blir også annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 5. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 12.  Årets siste vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

 

JANUAR 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 23. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

 

FEBRUAR 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 6. Medlemsfest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 20. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

 

MARS 2019

Mandager: Månedsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dagsturnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager:  Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Generalforsamling m/premieutdeling fra Bocciaen for februar.

Se annonsering vedr. Generalforsamlingen senere.

Onsdag 20. Vise- og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i Boccia blir annonsert i april.

 

APRIL 2019

Påska i 2019 er i april, med skjærtorsdag 18.,  langfredag 19.,  påskeaften 20.,

påskedag 21. og 2. påskedag 22.

 

Onsdag 3.  Medlemsfest med premieutdeling for mars på La Manga Norte kl. 19.00.

 

 

Det er ingen planlagte aktiviteter for DNKLM i april, mai, juni, juli, august og september.

N B. Fjellgeitene fortsetter sine fredagsturer utover sommeren og vil begynne igjen allerede i aug. / sept.,

noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Vi begynner høstsesongen 1. oktober.

 

Ha en fin sommer alle La Manga venner.

 

 

 

 

Aktivitets kalender 2017 – 2018

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

 

OKTOBER 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Starter 2. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Starter 5. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fot-turer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Onsdag 25. Vise og allsangaften på La Manga Norte  kl. 20.00

Høsttur med Marita blir 16. – 21. Okt. 2017 se egen annonse på hjemmesida.

(dette er et priv. arr. i regi av Marita)

 

NOVEMBER 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 8. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.  (Blir annonsert senere på hjemmesida)

Onsdag 22. Vise og allsangaften på La Manga Norte kl. 20.00

 

DESEMBER 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia, oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Datoer blir annonsert senere.

Datoer for Juleturneringa:  Det er foreslått:    18. 19. 20. og  28. 29  desember.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 6. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 13.  Årets siste sang og viseaften på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

 

JANUAR 2018

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Datoer blir annonsert senere.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 24. Vise og allsangkveld på  La Manga Norte kl. 20.00

 

FEBRUAR 2018

Mandager: Måneds-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 7. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 21. Vise og allsangaften på  La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

 

MARS 2018

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Generalforsamling m/premieutdeling fra bocciaen for februar.

Se annonsering vedr. Generalforsamlingen, som er den 16. mars.

Onsdag 21. Vise og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

N B ! Datoer for påsketurneringa i boccia blir 28. 31.Mars og 1.apr.

NB! Påska er fra skjær-torsdag 29. mars til  2.påskedag  2.april 2018

 

 

APRIL 2018

Onsdag 4. Medlems fest med premieutdeling for mars og for påska på La Manga Norte kl. 19.00

Påmeldingsfrister og turer vil  bli annonsert separat.

Det er ingen aktiviteter planlagt for DNKLM i April, Mai, Juni, Juli, August og September.

N.B. Fjellgeitene fortsetter sine fredagsturer utover sommeren, og vil begynne igjen allerede i aug. / sept.

Noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Vi begynner høst sesong 1. Oktober.

Det tas forbehold om forandring av datoer vedr. arrangementene våre.

 

Aktiviteter i klubbens regi måned for måned:

OKTOBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Starter 3. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20:00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Starter 6. okt. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fot-turer (Oppmøte ved Grimanga) Kl. 10.50

Søndag 16. til Fredag 21. Høsttur til Santiago de Compostela,

(dette er et priv. arr. av Marita)

Søndag 23. Benny Borg konsert.   (Blir annonsert senere)

Onsdag 26. Vise og allsangaften på La Manga Norte  kl. 20.00

NOVEMBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 2. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på Manga Norte  kl. 19.00

Dagstur med buss i klubbens regi.  (Blir annonsert senere på hjemmesida)

Onsdag 23. Vise og allsangaften på La Manga Norte kl. 20.00

DESEMBER 2016

Mandager: Måneds-turnering i Boccia, oppmøte senest kl. 11.45 (½ mnd.)

Turneringa gjelder   5. og 12. des.   + 16. 23. og 30. jan.

Datoer for Juleturneringa er foreløpig satt til:

27. 28. 29.  30. desember.  Premieutdeling etter spillets avslutning den 30. på La Manga Norte.

Dette er bare et forslag til datoer, forandringer kan komme.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00

Torsdager: Dags-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45    Gjelder 1. 8. og 15. des.

Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 2. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 14.  Årets siste sang og viseaften på La Manga Norte kl. 20.00

Vi synger julesanger.

JANUAR 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia.  Oppmøte senest kl. 11.45

Turneringa gjelder   5. og 12. des.   + 16. 23. og 30. jan.

Dette er bare et forslag til datoer, forandringer kan komme.

Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Onsdag 25. Vise og allsangkveld på  La Manga Norte kl. 20.00

FEBRUAR 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50

Onsdag 8. Medlems-fest med premieutdeling i Boccia på La Manga Norte kl. 19.00

Onsdag 22. Vise og allsangaften på  La Manga Norte kl. 20.00

Busstur i regi av DNKLM vil bli annonsert senere.

MARS 2017

Mandager: Måneds-turnering i Boccia Oppmøte senest kl. 11.45
Mandager: Dart-kvelder kl. 20.00
Onsdager: Quiz kl. 14.00
Torsdager: Dags-turnering i Boccia. Oppmøte senest kl. 11.45
Fredager: Fotturer (Oppmøte ved Grimanga) kl. 10.50
Generalforsamling m/premieutdeling fra bocciaen i februar.

Se annonsering vedr. Generalforsamlingen senere på hjemmesida.

Søndag 19. mars:  Aktivitetsdag til inntekt for El Buen Samaritano avholdes på

boccia-banen. (Dette er et privat arrangement)

Onsdag 22. Vise og allsangkveld på La Manga Norte kl. 20.00

Datoer for påsketurneringa i bocciaen blir annonsert senere.

NB! Påska er fra skjær-torsdag 13. april til 2. påskedag 17. april 2017

APRIL 2017

Onsdag 5. Medlems fest med premieutdeling for mars og for påska på La Manga Norte kl. 19.00

Påmeldingsfrister og turer vil dessuten bli annonsert separat.
Ingen regulære aktiviteter er planlagt i April, Mai, Juni, Juli, August og September.

N.B. Fjellgeitene vil begynne sine turer allerede i aug. – sept. Noe som vil bli annonsert på hjemmesida.

Det taes forbehold om forandring av datoer vedr. arrangementene våre.

_______________________________________________________________

 

 

%d bloggere liker dette: